Co Vám můžeme nabídnout?

Jsme pracoviště klinické a dopravní psychologie, to znamená, že k nám můžete přijít, pokud potřebujete:

  • psychologické vyšetření
  • pomoc při řešení nějakého akutního či déletrvajícího psychického problému
  • psychoterapeutickou péči
  • pomoc v akutní krizi (tzv. krizovou intervenci)
  • dopravně – psychologické vyšetření – pro navrácení, prodloužení či rozšíření řidičského průkazu